Kjell Standal:

Avdeling for kursvirksomhet
Kommende kurs
Kjells sider p?UiB
Kontakt

 

Om Psykologibanken:

 

Medarbeidere:

Tom Ellingsen
Beate Jebsen
Conny Lossius

Artikler:

Mennesket som natur
Vegetoterapi
Om dialektisk tenkning
Tap som klinisk fenomen
Fy skam deg
Fødsel og redsel
Marte Meo metoden
Reich utvikling
Psyke og Soma
Fikk nytt liv

Utdanning:

Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen

Litteratur:

 

Weblinker:

Sorggrupper
Nettpsykologene
Andre

Hjelp:

Psykologer:
Krisehjelp
Andre behandlingsformer

Kontakt:

Kjell Standal
Webmaster

Tilbake til forsiden:

 

 

Velkommen til Psykologibanken. Her er det meningen at du skal kunne boltre deg i psykologis litteratur, delta i diskusjoner og kunne stille spørsmål til Psykologibanken og f?svar innen rimelig tid. Du kan ogs?hente ned diverse artikler og boktitler som du kan ha nytte av. Personlig i forhold til deg selv, men ogs?til nytte for selvstudier, som inspirasjoner hvis du studerer psykologi, eller har tenkt tanken.

MÅLSETNING: 

Det er vårt uttalte mål ?kunne bidra med nyere litteratur og forskning knyttet til psykologiske teorier og behandlingsmetoder. Dette vil vi gjøre ved ?benytte oss av tilgjengelige data, og lenker til andre domener som gir oss informasjon om psykologi p? et bredt felt. Vi vil i all hovedsak holde oss til norske bidrag, men det vil ogs?være engelske titler tilgjengelig.

HVA ER PSYKOLOGIBANKEN?

Psykologibanken er startet etter initiativ fra spesialist i klinisk psykologi Kjell Standal. Han driver Kjell Standal A/S og har refusjonsrettigheter fra Helse Vest, samt driftstilskudd. Han er ogs? spesialist i klinisk nevropsykologi og har gjennomgått alle kurs i katastrofepsykologi. Hensikten med dette domene er ?gjøre det til et møtested for alle som søker etter forståelse av sammenhengeri det menneskelige. Hvordan vi som helhet kan utvikle oss, og vår forståelse av oss selv. Grunnlaget er at kropp og psyke er to sider av samme sak. Mye av denne forståelseramme bygger p?utgangspunktet at mennesket er natur, en monistisk tilnærming til psyke og soma. At alt er ett og at naturen er grunnleggende dialektisk. Vi er ogs?interessert i temaet evoslusjonspsykologi, og ønsker kontakt med de som ogs?er interessert i dette området.

KONTAKTINFOMASJON:

Kjell Standal Natlandsveien 65, 5093 Landås.

Send e-post til kjestand@online.no